Pre každú strechu dodáme najvhodnejšie žľaby pre optimálne odvodnenie z plochy a sklonu strechy.Žľaby ponúkame v profiloch:

  • guľaté
  • hranaté
  • nástrešné


Dĺžky 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m. Na žiadosť zákazníka je možné vyrobiť aj inú požadovanú dĺžku, zatiaľ však najviac 6m.

Dôležitým parametrom žľabu je jeho rozvinutá šírka, ktorá stanovuje veľkosť a tým aj veľkosť súvisiacich doplnkov. Naše žľaby môžete zakúpiť v rozvinutých šírkach 250mm až 500mm u okrúhlych alebo hranatých profilov a 670mm až 1000mm u žľabov nadstavbových (pokladajú sa čiastočne pod strešnú krytinu).