Odkvapový systém možno doplniť o rôzne príslušenstvo. Chrliče pre zber dažďovej vody, lapače nečistôt, spojky žľabov. Ďalej dodávame ozdobné doplnky, ako napríklad ozdobné štítky. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj trhacie nity a klampiarske tmely slúžiace na spájanie jednotlivých konponentov systému.Obrázky

Obrázky jednotlivých produktov: