Každý zvod je potreba k stene spoľahlivým spôsobom ukotviť. K tomuto účelu slúžia objímky, ktoré nielen pridŕžajú zvodové rúry pri stene, ale súčasne zaisťujú, aby sa jednotlivé kusy zvodov v spojoch nerozpojili.Obrázky

Obrázky jednotlivých produktov: