Zoznam klampiarskych výrobkov by nemohol byť úplný, keby sme sa nezmienili o neštandartných klampiarskych detailoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej stavby. Je to všetko to oplechovanie, ktoré zaisťuje, že sa voda nedostane tam kam nemá. Pre príklad môžeme uviesť napríklad odkvapový plech, okenný parapet, záveternú lištu, alebo úžlabnú lištu, oplechovanie atiky či oplechovanie komína. Naša spoločnosť Vám dokáže zabezpečiť akýkoľvek klampiarsky detail z toho istého materiálu v akom je dodávaný odkvapový systém. Strecha tak pôsobí celistvo a esteticky ladia jednotlivé detaily strechy.Obrázky

Obrázky jednotlivých produktov: