V odkvapovom systéme sú kolená častým zdrojom komplikácií. Kolená je potrebné vyberať starostlivo s ohľadom na tvar strechy a celkových funkčne-vzhľadových potrieb celého odkvapového systému.Obrázky

Obrázky jednotlivých produktov: