Kotlíky slúžia na spojenie žľabov a zvodov. Je to miesto, kde stekajúca voda zo strechy prechádza zo žľabu do zvodu. Je dôležité ešte pred kúpou dobre spočítať, koľko vody zo striech môže tiecť a podľa toho naplánovať počet odtokových miest žľabov.Obrázky

Obrázky jednotlivých produktov: